Vifa respekterer ditt privatliv og er forpliktet til å beskytte den personlige informasjonen du bestemmer deg for å dele med oss. Formålet med denne policyerklæringen er å forklare hvilken type informasjon Vifa samler inn, hvordan vi samler den inn, hva vi bruker den til og hvordan forbrukere kan begrense bruken eller utleveringen av personlig identifiserbar informasjon. Denne personvernerklæringen dekker to forskjellige typer informasjon vi kan samle inn - (1) når du besøker nettstedet vårt, og (2) når du bruker produktene våre. I tilfelle du vil at vi skal oppdatere, slette eller endre dine personopplysninger, som vi har registrert om deg, eller i tilfelle du har spørsmål angående personvernreglene våre, vennligst kontakt vår dataansvarlige på support@vifa.dk .

DATAKONTROLL- OG KONTAKTINFORMASJON

Behandler for behandlingen av dine personopplysninger er:
Vifa Denmark A/S
E-post: support@vifa.dk
 

INFORMASJON VI SAMLER inn

Vifa innhenter personlig informasjon som en besøkende på Vifa.dk frivillig og bevisst gir. For å måle ytelsen til og kontinuerlig forbedre nettstedet eller appen vår, samler vi imidlertid også inn informasjon om våre besøkende. Denne informasjonen kan inkludere: din IP-adresse, nettlesertype, operativsystem, domenenavn, tilgangstider og adresser til henvisende nettsteder. Vi samler denne informasjonen og bruker den til driften av nettstedet, for å forbedre kvaliteten og ytelsen til nettstedet og for å gi generell statistikk om bruk av Vifa.dk


Vifa kan samle inn personlig identifiserbar informasjon gjennom denne nettsiden/appen og er den eneste eieren av slik informasjon. Personopplysninger inkluderer all informasjon som kan brukes til å identifisere deg, inkludert, men ikke begrenset til, et for- og etternavn, e-postadresse, et hjem, postadresse eller annen fysisk adresse, fødselsdato, kjønn, yrke, demografiske data, industri, personlige interesser og potensielt annen informasjon når det er nødvendig for å tilby et produkt eller en tjeneste du ber om. Du kan velge å oppgi personlig informasjon til Vifa på en rekke måter gjennom nettstedet vårt, inkludert:
 

  • Registrering for å motta nyheter eller informasjon om produktene våre
  • Plassere en bestilling på et produkt
  • Registrering av et kjøp av et Vifa-produkt
  • Sender oss e-post
  • Send inn en støtteforespørsel

 

I hvert av tilfellene ovenfor kan vi be om noen eller alle de personlige opplysningene beskrevet ovenfor. Når personopplysninger samles inn, vil vi informere deg på innsamlingsstedet om formålet(e) de skal brukes til. Hvis vi noen gang ber om vesentlig forskjellig informasjon, vil vi informere deg. I tillegg vil vi tydelig identifisere personlig informasjon som kreves versus valgfri informasjon.


Vær oppmerksom på at vi kun vil bruke dine personopplysninger til å sende markedsføringsmateriale via e-post osv. med ditt forhåndssamtykke i samsvar med GDPR og den danske markedsføringsloven med mindre gjeldende lov tillater oss å kontakte deg uten ditt forhåndssamtykke. Det rettslige grunnlaget i GDPR for slik behandling er art. 6(1)(a).


Det juridiske grunnlaget for å behandle dine personopplysninger i de andre tilfellene beskrevet ovenfor er GDPR art. 6(1)(b) og/eller (f). Den legitime interessen under (f) er at vi skal kunne svare på din henvendelse
 

INFORMASJONSBRUK, DELING OG OFFENTLIGGJØRING

Når besøkende oppgir informasjon om seg selv for et spesifikt formål, bruker Vifa informasjonen til det formålet (som for å gi informasjonen den besøkende har bedt om eller for å vurdere en besøkende for en bestemt jobb). Når besøkende bruker nettstedet vårt til å bestille produkter, eller for å be om informasjon om dem, kan vi bruke den individuelle informasjonen slik vi ville brukt den samme informasjonen som er hentet fra nett - for eksempel for å vurdere dine behov og kontakte deg angående tilleggsprodukter, informasjon eller tjenester som vi tror du kan finne nyttige.Du har rett til å velge å ikke motta denne informasjonen ved å varsle oss om dine preferanser. Slik behandling kan inkludere profilering for atferdsmessige markedsføringsformål med ditt forhåndssamtykke basert på GDPR art. 6(1)(a).


Vi kan overføre personopplysningene vi samler inn på denne siden/appen til andre Vifa-selskaper i land der vi driver virksomhet, inkludert land utenfor EU/EØS, men vi vil bare gjøre det for formålene beskrevet ovenfor og for å etterkomme dine forespørsler. Når vi overfører informasjonen din til andre land, vil vi beskytte den informasjonen som beskrevet her med mindre annet kreves av gjeldende lover.


Vi selger ikke individuell informasjon innhentet på nettet om våre besøkende. Og vi vil ikke avsløre den personlige informasjonen du gir til oss via nettstedet til parter som ikke er tilknyttet Vifa med mindre du spesifikt gir tillatelse til det, vi mener det er rimelig lovpålagt eller vi mener at utlevering er rimelig nødvendig for å beskytte kundenes sikkerhet, ansatte eller eiendom.
Vifa bruker noen ganger tredjepartsleverandører, inkludert Vifa i USA, for å utføre tjenester som håndtering av online produktkjøp og frakt. I slike tilfeller kan din personlige informasjon bli delt med slike tredjeparter for å etterkomme forespørselen din, men kun for å utføre tjenester på vegne av Vifa og i samsvar med denne personvernerklæringen. I tillegg, hvis et annet selskap kjøper Vifa, vil personopplysningene dine i de fleste tilfeller være en del av eiendelene som overføres til etterfølgerselskapet.


Dine personopplysninger kan bli overført til behandlingsansvarlige eller databehandlere, som er lokalisert i land utenfor EU/EØS som ikke sikrer et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Dette inkluderer Vifa i USA. Slike overføringer vil imidlertid være tilstrekkelig sikret av Vifa via EU-kommisjonens standard kontraktklausuler. For mer informasjon om overføringer til land utenfor EU/EØS, vennligst kontakt oss som angitt ovenfor.
 

SLETTING

Vi vil slette dine personopplysninger når vi ikke lenger trenger å behandle dem i forhold til ett eller flere av formålene de ble samlet inn for og for å overholde regulatoriske krav som bokføring eller for å beskytte vår interessebehandling som en del av etableringen , utøvelse eller forsvar av juridiske krav. Dataene kan imidlertid behandles og lagres i en lengre periode i anonymisert form.

COOKIES

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Du kan lese mer om bruken av informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler, som du finner på følgende lenke: https://www.vifa.dk/cookies/

SIKKERHET

Vifa bruker en rekke sikkerhetsteknologier og -prosedyrer for å beskytte din personlige informasjon mot uautorisert tilgang, bruk eller avsløring. For eksempel lagrer vi personopplysningene du oppgir i dataservere med begrenset tilgang som er plassert i kontrollerte fasiliteter. Når vi overfører sensitiv eller konfidensiell informasjon (som et kredittkortnummer) over Internett, beskytter vi den med kryptering, for eksempel Secure Socket Layer (SSL)-protokollen. Hvis du på noe tidspunkt ønsker å foreta et kjøp, men ikke ønsker å oppgi kredittkortinformasjonen din på nettet, kan du kontakte en Vifa-salgsrepresentant på telefon. Vi krever at våre ansatte beskytter personvernet til informasjon om kundene våre og forventer at våre partnere og leverandører også gjør det.

DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til å bli informert om personopplysningene om deg som vi behandler som en del av din rett til tilgang og utøve dine andre rettigheter som angitt nedenfor med visse lovmessige unntak. Du har rett til å protestere mot innsamling og videre behandling av dine personopplysninger. Videre har du rett til å få dine personopplysninger rettet, slettet eller begrenset og rett til å få denne informasjonen overført til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).
Du kan når som helst trekke tilbake ethvert samtykke du har gitt, og vi vil ikke behandle dine personopplysninger videre, med mindre vi kan fortsette behandlingen basert på et annet formål
Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine eller klage på behandlingen av dine personopplysninger, eller hvis du har spørsmål angående retningslinjene ovenfor, kan du kontakte oss som angitt ovenfor.
Du kan også klage til det danske datatilsynet (Datatilsynet).

.