01: I KASSEN

02: Slå på og av

03: Oppsett til WI-FI-nettverk (iOS)

04: Oppsett til WI-FI-nettverk (ANDROID)

05: Grupper og fjern gruppering
06: VIFA®LINK
07: VIFA®PLAY
08: Koble til med Bluetooth
09: Koble til med Bluetooth NFC
10: Kablet tilkobling

11: Sammenkobling av fjernkontroll R2

12: Tilbakestill