01: I KASSEN

02: BATTERILADING

03: Slå på og av

04: Koble til med Bluetooth

05: Kablet tilkobling
06: Høyttaler
07: Koble to Reykjavik-høyttalere
08: Tilbakestill