01: I KASSEN

02: BATTERILADING
03: Slå på og av
04: Koble til med Bluetooth
05: Koble til med Bluetooth NFC
06: Kablet tilkobling
07: Tilbakestill