01: I KASSEN

02: BATTERILADING

03: Slå på og av

04: Oppsett til WI-FI-nettverk (iOS)

05: Oppsett til WI-FI-nettverk (ANDROID)

06: Grupper og opphev gruppe

07: VIFA®LINK

08: VIFA®PLAY

09: Koble til med Bluetooth

10: Koble til med Bluetooth NFC

11: Kablet tilkobling

12: Tilbakestill