VIFA BEGRÆNSET GARANTI

Denne garanti gælder for produkter (hvert et "Produkt") fremstillet af Vifa Denmark A/S ("Vifa"). Vifa garanterer ("Begrænset Garanti"), at Produktet er fri for defekter i materialer og udførelse på tidspunktet for dets oprindelige køb fra en autoriseret forhandler af slutbrugeren ("Kunden" eller "dig").

HVAD ER DÆKKET AF DENNE GARANTI

Alle defekter i materiale og udførelse. Denne begrænsede garanti dækker kun produktets funktionalitet til dets normale, tilsigtede brug i et miljø som specificeret i brugervejledningen og dækker ikke funktionsfejl, der skyldes forkert eller urimelig brug eller vedligeholdelse, f.eks. uheld, overskydende fugt, forkert pakning, lynnedslag, strømstød eller uautoriseret manipulation, ændring eller modifikation, der ikke er godkendt af Vifa. Denne begrænsede garanti er begrænset til reparation eller udskiftning af produktet efter Vifas beslutning, og hverken omkostninger til transport, fjernelse eller installation af et produkt er dækket af denne begrænsede garanti.

HVOR LÆNGE

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i dokumenter, der er leveret i forbindelse med købet, er garantiperioden 24 måneder/2 år inden for EU og 12 måneder/1 år i resten af ​​verden, medmindre nationale regler bestemmer det anderledes . Garantiperioden starter, når produktet/produkterne er faktureret til kunden. Garantiperioden ophører dog med det samme, hvis produktet er repareret eller modereret af personer/virksomheder, der ikke er autoriseret af Vifa, eller hvis serienummeret af en eller anden grund er blevet fjernet fra produktet.

HVAD VIFA VIL GØRE

Hvis Vifa i den gældende garantiperiode modtager en gyldig meddelelse om en defekt i ethvert produkt, som er dækket af Vifas garanti, vil Vifa, efter Vifas valg, inden for en rimelig tid efter at have fået besked om defekten (a) reparere defekten uden beregning, ved at bruge nye eller renoverede reservedele, (b) erstatte produktet eller (c) refundere købsprisen for produktet. Svartider kan variere fra land til land og er blandt andet afhængig af tilgængelighed af reservedele og transport. Alle udskiftede defekte dele og komponenter bliver Vifas ejendom. Vifa har ingen forpligtelse til at reparere, erstatte eller refundere, før kunden returnerer det defekte produkt til den autoriserede forhandler. Ethvert erstatningsprodukt kan enten være nyt eller som nyt, forudsat at det har funktionaliteter, der mindst svarer til det produkt, der udskiftes. Reparationer uden for den begrænsede garantiperiode eller af skader, der ikke er dækket af denne garanti, vil kun finde sted med din forudgående godkendelse.

SÅDAN FÅR DU SERVICE

I tilfælde af en produktdefekt, skal du tage følgende handlinger:

1. Se brugervejledningen for at identificere og muligvis rette problemet.

2. Hvis problemet ikke kan løses ved at henvise til brugervejledningen, bedes du kontakte den autoriserede forhandler, hvor produktet oprindeligt blev købt, for at drøfte dine bekymringer.

3. Om nødvendigt vil den autoriserede forhandler sørge for reparation eller udskiftning af produktet, forudsat at du fremviser den originale salgsfaktura for at dokumentere dato og sted for det oprindelige køb. Vilkårene og betingelserne for en reparation eller udskiftning er underlagt leveringsbetingelser, der er aftalt mellem dig og den autoriserede forhandler, i det omfang vilkårene ikke udtrykkeligt er dækket af denne begrænsede garanti.

Hvis du sender produktet, er hverken Vifa eller den autoriserede forhandler ansvarlig for skader på produktet forårsaget under forsendelsen. Derfor anbefaler vi altid, at du bruger de originale forsendelseskartoner til at pakke produktet.

ANDRE RETTIGHEDER

Denne begrænsede garanti påvirker ikke dine obligatoriske rettigheder. Th