01: I KASSEN

02: BATTERILADNING
03: Tænd og sluk
04: Opretter forbindelse med Bluetooth
05: Opretter forbindelse med Bluetooth NFC
06: Kablet forbindelse
07: Nulstil