>

Vifa respekterar din integritet och är engagerad i att skydda den personliga information som du bestämmer dig för att dela med oss. Syftet med denna policyförklaring är att förklara vilken typ av information Vifa samlar in, hur vi samlar in den, vad vi använder den till och hur konsumenter kan begränsa användningen eller avslöjandet av personligt identifierbar information. Denna sekretesspolicy täcker två olika typer av information som vi kan samla in - (1) när du besöker vår webbplats och (2) när du använder våra produkter. Om du vill att vi ska uppdatera, radera eller ändra dina personuppgifter, som vi har registrerat om dig, eller om du har frågor angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta vår dataansvarige på support@vifa.dk .

DATAKONTROLL- OCH KONTAKTINFORMATION

Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter är:
Vifa Denmark A/S
E-post: support@vifa.dk
 

INFORMATION VI INSAMLAR

Vifa erhåller personlig information som en besökare på Vifa.dk frivilligt och medvetet tillhandahåller. För att mäta prestandan för och kontinuerligt förbättra vår webbplats eller app, samlar vi dock också in viss information om våra besökare. Denna information kan inkludera: din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, domännamn, åtkomsttider och hänvisningswebbplatser. Vi samlar denna information och använder den för driften av webbplatsen, för att förbättra webbplatsens kvalitet och prestanda och för att tillhandahålla allmän statistik om användningen av Vifa.dk


Vifa kan samla in personligt identifierbar information via denna webbplats/app och är den enda ägaren till sådan information. Personlig information inkluderar all information som kan användas för att identifiera dig, inklusive, men inte begränsat till, ett för- och efternamn, e-postadress, ett hem, postadress eller annan fysisk adress, födelsedatum, kön, yrke, demografiska uppgifter, industri, personliga intressen och eventuellt annan information när det behövs för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du efterfrågar. Du kan välja att lämna personlig information till Vifa på en mängd olika sätt via vår webbplats, inklusive:
 

  • Registrera dig för att få nyheter eller information om våra produkter
  • Beställa en produkt
  • Registrera ett köp av en Vifa-produkt
  • Skicka e-post till oss
  • Skicka en supportförfrågan

 

I vart och ett av fallen ovan kan vi be om en del eller all personlig information som beskrivs ovan. När personuppgifter samlas in kommer vi att informera dig vid insamlingstillfället om det eller de syften som de ska användas för. Om vi ​​någon gång ber om väsentligt annorlunda information kommer vi att informera dig. Dessutom kommer vi att tydligt identifiera personlig information som krävs kontra valfri information.


Observera att vi endast kommer att använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial via e-post etc. med ditt förhandsgodkännande i enlighet med GDPR och den danska marknadsföringslagen om inte tillämplig lag tillåter oss att kontakta dig utan ditt förhandsgodkännande. Den rättsliga grunden i GDPR för sådan behandling är art. 6(1)(a).


Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter i de andra fallen som beskrivs ovan är GDPR art. 6(1)(b) och/eller (f). Det berättigade intresset enligt (f) är att vi ska kunna svara på din förfrågan
 

ANVÄNDNING, DELNING OCH UTSLÄPPNING AV INFORMATION

När besökare tillhandahåller information om sig själva för ett specifikt ändamål, använder Vifa informationen för det ändamålet (som för att tillhandahålla den information som besökaren har begärt eller för att överväga en besökare för ett visst jobb).När besökare använder vår webbplats för att beställa produkter, eller för att begära information om dem, kan vi använda den individuella informationen som vi skulle använda samma information som erhållits offline - till exempel för att utvärdera dina behov och kontakta dig angående ytterligare produkter, information eller tjänster som vi tror att du kan ha nytta av. Du har rätt att välja att inte ta emot denna information genom att meddela oss om dina önskemål. Sådan behandling kan inkludera profilering för beteendebaserad marknadsföring med ditt samtycke i förväg baserat på GDPR art. 6(1)(a).


Vi kan komma att överföra den personliga information som vi samlar in på denna webbplats/app till andra Vifa-företag i länder där vi gör affärer, inklusive länder utanför EU/EES, men vi kommer att göra det endast för de syften som beskrivs ovan och för att följa dina önskemål. När vi överför din information till andra länder kommer vi att skydda den informationen enligt beskrivningen här om inte annat krävs enligt tillämpliga lagar.


Vi säljer inte individuell information som erhållits online om våra besökare. Och vi kommer inte att avslöja den personliga information som du lämnar till oss via webbplatsen till parter som inte är anslutna till Vifa om du inte uttryckligen godkänner det, vi anser att det rimligen krävs enligt lag eller vi anser att avslöjande rimligen krävs för att skydda kundernas säkerhet, anställda eller egendom.
Vifa använder ibland tredjepartsentreprenörer, inklusive Vifa i USA, för att utföra tjänster som hantering av onlineproduktköp och frakt. I sådana fall kan din personliga information delas med sådana tredje parter för att följa din begäran men endast för att utföra tjänster på uppdrag av Vifa och i enlighet med denna integritetspolicy. Dessutom, om ett annat företag förvärvar Vifa, kommer dina personuppgifter i de flesta fall att vara en del av tillgångarna som överförs till det efterträdande företaget.


Dina personuppgifter kan överföras till personuppgiftsansvariga eller databehandlare, som är belägna i länder utanför EU/EES, vilket inte säkerställer en adekvat nivå av dataskydd. Detta inkluderar Vifa i USA. Sådana överföringar kommer dock att vara tillräckligt skyddade av Vifa via EU-kommissionens standardavtalsklausuler. För mer information om överföringar till länder utanför EU/EES, vänligen kontakta oss enligt ovan.
 

RADERANDE

Vi kommer att radera dina personuppgifter när vi inte längre behöver behandla dem i förhållande till ett eller flera av de syften som de samlades in för och för att följa regulatoriska krav såsom bokföring eller för att skydda vår intressebehandling som en del av etableringen , utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Uppgifterna kan dock komma att behandlas och lagras under en längre period i anonymiserad form.

COOKIES

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår Cookie Policy, som du hittar på följande länk: https://www.vifa.dk/cookies/

SÄKERHET

Vifa använder en mängd olika säkerhetstekniker och procedurer för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Till exempel lagrar vi den personliga information du lämnar i datorservrar med begränsad åtkomst som finns i kontrollerade lokaler. När vi överför känslig eller konfidentiell information (såsom ett kreditkortsnummer) över Internet skyddar vi den med kryptering, såsom Secure Socket Layer (SSL)-protokollet. Om du vid något tillfälle vill göra ett köp, men inte vill tillhandahålla din kreditkortsinformation online, kan du kontakta en Vifa-säljare via telefon. Vi kräver att våra anställda skyddar integriteten för information om våra kunder och förväntar oss att våra partners och leverantörer också gör det.

DINA RÄTTIGHETER

Du har när som helst rätt att få information om de personuppgifter om dig som vi behandlar som en del av din rätt till åtkomst och utöva dina övriga rättigheter enligt nedan med vissa lagstiftningsmässiga undantag.Du har rätt att invända mot insamling och vidarebehandling av dina personuppgifter Vidare har du rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller begränsade samt rätt att få denna information överförd till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).< br>Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du har gett och vi kommer inte att behandla dina personuppgifter ytterligare, såvida vi inte kan fortsätta behandlingen baserat på ett annat syfte.
Om du vill utöva dina rättigheter eller överklaga behandlingen av dina personuppgifter, eller om du har några frågor angående ovanstående riktlinjer, kan du kontakta oss enligt ovan.
Du kan också klaga till det danska dataskyddsverket (Datatilsynet).

.