01: I BOXEN

02: Slå på och av

03: Konfiguration till WI-FI-nätverk (iOS)

04: Konfiguration till WI-FI-nätverk (ANDROID)

05: Gruppera och avgruppera
06: VIFA®LINK
07: VIFA®PLAY
08: Ansluter med Bluetooth
09: Ansluter med Bluetooth NFC
10: Trådbunden anslutning

11: Para ihop fjärrkontroll R2

12: Återställ