01: I BOXEN

02: BATTERILADDNING

03: Slå på och av

04: Ansluter med Bluetooth

05: Trådbunden anslutning
06: Högtalartelefon
07: Länka två Reykjavik-högtalare
08: Återställ