01: I BOXEN

02: BATTERILADDNING
03: Slå på och av
04: Ansluter med Bluetooth
05: Ansluter med Bluetooth NFC
06: Trådbunden anslutning
07: Återställ