01: I BOXEN

02: BATTERILADDNING

03: Slå på och av

04: Konfiguration till WI-FI-nätverk (iOS)

05: Konfiguration till WI-FI-nätverk (ANDROID)

06: Gruppera och avgruppera

07: VIFA®LINK

08: VIFA®PLAY

09: Ansluter med Bluetooth

10: Ansluter med Bluetooth NFC

11: Trådbunden anslutning

12: Återställ