01: I RUTA

02: HÖGTALARE PÅ OCH HÖGTALARE AV

03: ANSLUTA MED BLUETOOTH

04: TABLET ANSLUTNING
05: LÄNK
06: HÖGTALARTELEFON